İdari Personel

İsmail Atila CAN
Vakıf Genel Müdürü
atila.can@ktovakfi.org.tr
Dahili 1007
Yusuf GÖKSU
Vakıf Genel Müdür Yardımcısı
yusuf.goksu@ktovakfi.org.tr
Dahili 1005
İlknur BOZBURUN
Uzman Psikolojik Danışman
ilknur.bozburun@ktovakfi.org.tr
Dahili 1003
Ali SAĞIR
Erkek Öğrenci Yurt Müdürü
ali.sagir@ktovakfi.org.tr
Dahili: 180
Muttalip ÖDEMİŞ
Erkek Öğrenci Yurdu Müdür Yardımcısı
muttalip.odemis@ktovakfi.org.tr
Dahili 1001
Ramazan SAVRAN
Erkek Öğrenci Yurdu Müdür Yardımcısı
ramazan.savran@ktovakfi.org.tr
Dahili 1001
Naciye BURSALI
Kız Öğrenci Konukevi Müdiresi
naciye.bursali@ktovakfi.org.tr
Dahili: 182
Huri Melek HOŞGÖR
Kız Öğrenci Konukevi Müdür Yardımcısı
hurimelek.hosgor@ktovakfi.org.tr
Dahili: 117
Tuğba GÖZEK
Kız Öğrenci Konukevi Müdür Yardımcısı
tugba.gozek@ktovakfi.org.tr
Dahili: 117
Mustafa Aydın HADİ
KTO Meslekî Eğitim Merkezi Konukevi Sorumlusu
mustafaaydin.hadi@ktovakfi.org.tr
Hasan Basri SARIŞEN
KTO Meslekî Eğitim Merkezi Konukevi İdari Personeli
hasanbasri.sarisen@ktovakfi.org.tr
KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı © 2016
Fetih Mah. Müzdelife Sok. No:3
Karatay / KONYA
T:0332 355 15 50