İdari Personel

Mehmet Uzunpostalcı
Vakıf Genel Müdürü
mehmet.uzunpostalci@ktovakfi.org.tr
Dahili 1007
Yusuf Göksu
Vakıf Genel Müdür Yardımcısı
yusuf.goksu@ktovakfi.org.tr
Dahili 1005
Ali Sağır
Muhasebe ve İdari İşler Personeli
ali.sagir@ktovakfi.org.tr
Dahili 1003
İlknur Bozburun
Uzman Psikolojik Danışman
ilknur.bozburun@ktovakfi.org.tr
Dahili: 180
Muttalip Ödemiş
Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü
muttalip.odemis@ktovakfi.org.tr
Dahili 1001
Abdullah Kara
Erkek Öğrenci Yurdu Müdür Yardımcısı
abdullah.kara@ktovakfi.org.tr
Dahili: 1002
Ramazan Savran
Erkek Öğrenci Yurdu Müdür Yardımcısı
ramazan.savran@ktovakfi.org.tr
Dahili 1001
Mevlüt Bilen
Erkek Öğrenci Yurdu İdari Personeli
mevlut.bilen@ktovakfi.org.tr
Dahili 1001
Naciye Bursalı
Kız Öğrenci Konukevi Müdiresi
naciye.bursali@ktovakfi.org.tr
Dahili: 182
Huri Melek Hoşgör
Kız Öğrenci Konukevi Müdür Yardımcısı
hurimelekucar@ktovakfi.org.tr
Dahili: 117
Meryem Bellier
Kız Öğrenci Konukevi Müdür Yardımcısı
meryem.bellier@ktovakfi.org.tr
Dahili: 117
Mustafa Aydın Hadi
KTO Meslekî Eğitim Merkezi Konukevi İdari Personeli
mustafaaydin.hadi@ktovakfi.org.tr
Serdar Küpeli
KTO Meslekî Eğitim Merkezi Konukevi İdari Personeli
serdar.kupeli@ktovakfi.org.tr
KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı © 2016
Fetih Mah. Müzdelife Sok. No:3
Karatay / KONYA
T:0332 355 15 50