Yardımlarımız

Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak başarılı öğrencilerin, maddi kaygı yaşamadan iyi bir eğitim almasını toplumsal bir hizmet olarak görüyoruz. Biliyoruz ki öğrencilerimiz bu ülkenin çalışkan, azimli, dinamik, hedefleri daima yüksek olan bireyleri. Yetenekli ve başarılı, fakat maddi olanakları kısıtlı öğrencilere “Barınma Yardımı”, “Yemek Yardımı” ve “Öğrenim Yardımı” gibi yardım imkânları ile eğitim hayatları boyunca destek olmaya çalışıyoruz.


Barınma Yardımı

Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Yurtlarında kalan veya Vakfımız Yurt başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi her öğrenci Barınma Yardımına başvurabilir. Vakfımızın Yurtlarında kalan veya kalmak için başvuran ihtiyaç sahibi her öğrenci Barınma Yardımına müracaat edebilir. Değerlendirme Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Zekât Komisyonu tarafından yapılır. Komisyon kararları, ilgili öğrencilere uygun iletişim kanallarıyla iletilir.

Detaylı Bilgi ve Başvuru

Öğrenim Yardımı

KTO Karatay Üniversitesi’nde okuyan ihtiyaç sahibi ve başarılı her öğrenci Öğrenim Yardımına müracaat edebilir. Değerlendirme Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Zekât Komisyonu tarafından yapılır. Komisyon kararları, ilgili öğrencilere uygun iletişim kanallarıyla iletilir.

Detaylı Bilgi ve Başvuru

Yemek Yardımı

KTO Karatay Üniversitesi’nde okuyan ihtiyaç sahibi ve başarılı her öğrenci Yemek Yardımına müracaat edebilir. Değerlendirme Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Zekât Komisyonu tarafından yapılır. Müracaatı kabul edilen öğrencilere Üniversite yemekhanesinde günde bir öğün kullanabileceği yemek kartı verilir. Komisyon kararları, ilgili öğrencilere uygun iletişim kanallarıyla iletilir.

Detaylı Bilgi ve Başvuru