Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfının Amacı

Vakfın amacı; münhasıran eğitim, sağlık, kültürel ve sosyal konularda faaliyette bulunmak üzere genç nesillerin;

a) Demokrasiyi, laikliği ve cumhuriyet yönetimini özümseyip bir yaşam biçimi haline getirmiş

b) Bilimsel ve rasyonel düşünceyi ve bilim metodunu özümsemiş

c) Bilgili, kültürlü, çağdaş, teknolojiye hâkim, bilgi ve teknoloji üretebilen

d) Bilgiyi ve teknolojiyi ülkemizin ve insanlığın yararına kullanabilen

e) Yüksek iş ahlâkına ve iş disiplinine sahip

f) Üretici, yenilikçi, girişimci ve inisiyatif sahibi

g) Uluslararası düzeyde rekabete ve çağla baş etmeye hazır

h) İnsan ve doğa sevgisine sahip, milli ve manevi değerlerini, menfaatlerini koruyan

i) Global düşünen ve tüm insanlığı kucaklayan bireyler olarak yetişmesine, yaşam boyu eğitim anlayışına uygun olarak her yaş ve seviyedeki insanın bilgi ve kültür yönünden gelişmesine, hizmet etmek ve katkıda bulunmaktır.